2022-12-12 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:08:18 § 183 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:10:02 § 184 Pöytäkirjan tarkastus 0:11:13 § 185 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:11:30 § 186 Tiedoksi merkittävät asiat 0:12:26 § 187 Joukkoliikennelautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 0:13:40 § 188 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ranta-asemakaavaa nro 8680 koskevassa asiassa 0:14:08 § 189 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8767 koskevassa asiassa 0:14:35 § 190 Asemakaava nro 8707, Rahola, radanvarsikortteli, teollisuuskorttelin muuttaminen asumiseen 0:38:18 § 191 Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamiseksi - Oras Tynkkynen, Pekka Salmi, Jouni Markkanen, Noora Tapio ja Vilhartti Hanhilahti ym. 2:26:43 § 192 Valtuustoaloite lapsibudjetoinnin käyttöönottamiseksi Tampereella - Keskustan valtuustoryhmä 2:31:51 § 193 Valtuustoaloite kotiin luovutettavien opioidikorvaushoitolääkkeiden vähentämiseksi Tampereella – Ilkka Porttikivi 2:48:08 § 194 Valtuustoaloite mikrobiystävällisten päiväkotipihojen pilotoimiseksi Tampereella - Hanna Sareila ja Mirja Salmijärvi ym. 3:03:18 § 195 Valtuustoaloite päiväkotien ulkoalueiden riittävien varjopaikkojen järjestämisestä - Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä 3:19:09 § 196 Tiedoksi: Nuorisovaltuuston aloite linja-autovuorojen määrien lisäämiseksi ja latauspaikkojen sijoittamisesta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 3:22:22 § 197 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 3:23:40 § 198 Kokousraportit