2023-01-30 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:08:16 § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:09:30 § 2 Pöytäkirjan tarkastus 0:10:40 § 3 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:11:08 § 4 Tiedoksi merkittävät asiat 0:16:05 § 5 Varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen 0:16:50 § 6 Joukkoliikennelautakunnan jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 0:17:44 § 7 Elinvoima- ja osaamislautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 0:18:45 § 8 Valtuuston toukokuun 2023 kokouspäivän muuttaminen 0:19:15 § 9 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittäminen 2:27:10 § 10 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kiinteistökauppaa koskevassa asiassa 2:27:40 § 11 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8587 koskevassa asiassa 2:28:04 § 12 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8805 koskevassa asiassa 2:28:28 § 13 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Pohjois-Tampereen strategista yleiskaavaa koskevassa asiassa 2:28:51 § 14 Asemakaava nro 8776, Frenckell, II (Tammerkoski) kortteli nro 7 tontti 8 ja kortteli nro 421 tontti 1 sekä puistoalue 2:35:50 § 15 Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon kriteerien ja valvonnan parantamiseksi – Juhana Suoniemi 2:45:03 § 16 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin esihenkilönä toimivien kouluttamiseksi työtaisteluoikeuksista ja työehtosopimuksista - Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2:46:55 § 17 Valtuustoaloite kaupunkiviljelyn edistämiseksi Tampereen kaupungissa - Vilhartti Hanhilahti ym. 2:48:54 § 18 Tiedoksi: Nuorisovaltuuston aloite sukupuolineutraalien vessojen lisäämiseksi Tampereen kaupungin tiloissa 2:49:15 § 19 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 2:51:42 § 20 Kokousraportit