2023-05-15 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:07:14 § 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:08:20 § 63 Pöytäkirjan tarkastus 0:09:28 § 64 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:09:41 § 65 Tiedoksi merkittävät asiat 0:12:50 § 66 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle 0:13:20 § 67 Pormestarin luottamustoimen päättyminen ja pormestarin vaali 0:30:25 § 68 Eron myöntäminen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajalle sekä täydennysvaali 0:31:27 § 69 Eron myöntäminen yhdyskuntalautakunnan ja vaalilautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali 0:32:55 § 84 Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali (lisäpykälä) 0:33:56 § 70 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2023 - 2025 0:35:05 § 71 Kaupunginhallituksen vaali toimikaudeksi 2023 - 2025 0:38:00 § 72 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan apulaispormestari 0:41:40 § 73 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2023-2025 0:43:33 § 74 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudeksi 2023 - 2025 0:45:13 § 75 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali toimikaudeksi 2023 - 2025 0:46:00 § 76 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali toimikaudeksi 2023 - 2025 0:48:35 § 77 Yhdyskuntalautakunnan vaali toimikaudeksi 2023 - 2025 0:50:17 § 78 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 2023–2025 0:51:43 § 79 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2023 - 2025 0:53:15 § 80 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2023 0:57:00 § 81 Valtuustoaloite varautumisoppaan jakamiseksi kaikkiin kotitalouksiin – Oras Tynkkynen ja Sofia Vikman 1:02:10 § 82 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 1:03:40 § 83 Kokousraportit