2023-06-12 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:08:20 § 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:09:32 § 86 Pöytäkirjan tarkastus 0:11:49 § 87 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:13:24 § 88 Tiedoksi merkittävät asiat 0:21:30 § 89 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vaalin korjaaminen toimikaudeksi 2023-2025 0:24:38 § 90 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaalin korjaaminen toimikaudeksi 2023-2025 0:26:18 § 91 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 1:36:30 § 92 Tampereen kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 1:49:10 § 93 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2023 1:52:18 § 94 Muutokset vuoden 2023 talousarvioon 1:58:40 § 95 Tontin 837-107-122-91 myynti 1:59:10 § 96 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeen uudistaminen 2:06:55 § 97 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet 2:07:30 § 113 Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelman päivitys vuosille 2023-2025 (lisäpykälä) 2:12:47 § 98 Valtuustoaloite hulevesien hallinnan tehostamiseksi kaupunkivihreää lisäämällä - Pekka Salmi ja Juhana Suoniemi 2:17:07 § 99 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin pölyttäjäystävällisyyden tukemiseksi – Milka Hanhela ym. 2:22:24 § 100 Valtuustoaloite Iidesjärven luonnonsuojelualueen perustamiseksi - Anne Liimola ja Ilkka Porttikivi 2:27:15 § 101 Valtuustoaloite sähköautojen latauspaikkojen edistämissuunnitelman laatimiseksi - Jaakko Mustakallio ja Iiris Suomela 3:02:40 § 102 Valtuustoaloite Ruotulan frisbeegolfkeskuksen sekä Kaupin metsäalueiden turvaamiseksi - Jaakko Mustakallio ym. 3:07:46 § 103 Valtuustoaloite lasten oikeuksien puiston perustamiseksi Tampereelle ja kiusaamisen vastustamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 3:12:46 § 104 Valtuustoaloite Kohdennettua apua ja tukea tamperelaisten arkeen inflaatiosta ja hintojen noususta eniten kärsivien auttamiseksi toimenpidepaketin avulla – Aila Dündar-Järvinen 3:16:45 § 105 Valtuustoaloite Tampereen keskustan alueen pysäköinnin helpottamiseksi – Arto Grönroos 3:24:35 § 106 Valtuustoaloite Kalevantien pysäköintipaikkojen säilyttämiseksi - Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym. 3:28:35 § 107 Valtuustoaloite alikulkutunnelin toteuttamisesta pienten lasten koulutielle - Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3:29:15 § 108 Valtuustoaloite lasten ja nuorten huoltovarmuusnäkökulmien huomioimiseksi ikätasoisesti Tampereen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa – Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3:29:55 § 109 Tiedoksi: Nuorisovaltuuston aloite yhdeksäsluokkalaisten vaikuttamistapahtuman järjestämisestä Tampereen kaupungissa 3:31:03 § 110 Tiedoksi: Nuorisovaltuuston aloite kouluväkivallan ehkäisemiseksi 3:34:15 § 111 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 3:35:55 § 112 Kokousraportit