2023-08-21 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:08:23 § 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:09:30 § 115 Pöytäkirjan tarkastus 0:10:31 § 116 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:10:50 § 117 Tiedoksi merkittävät asiat 0:11:30 § 118 Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajalle sekä täydennysvaali 0:14:53 § 119 Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali 0:15:48 § 120 Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja täydennysvaali 0:17:05 § 121 Eron myöntäminen Tampereen Kaupunkiliikenne Liikennelaitoksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta sekä täydennysvaali 0:18:00 § 122 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kantakaupungin yleiskaavaa 2017–2021, yk049 koskevassa asiassa 0:18:55 § 123 Asemakaava nro 8862, Hiedanranta, Hiedanrannan I vaiheen liikennejärjestelyt Paasikiventien varressa 0:20:35 § 124 Valtuustoaloite ainoastaan kotimaisen lihan tarjoamiseksi tamperelaisissa päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikkaruokaloissa - Keskustan valtuustoryhmä 0:46:40 § 125 Valtuustoaloite kielipoliittisen strategian laatimiseksi Tampereen kaupungille – Noora Tapio ym. 0:51:28 § 126 Valtuustoaloite Suomen suurimman kaupunkikedon Kalevanniityn perustamiseksi Kalevaan - Jaakko Stenhäll ym. 0:54:28 § 127 Valtuustoaloite Karosen koulun pihan ja kentän kunnostamisesta sekä kehittämisestä liikuntapaikkana – Antti Hiitti 0:56:57 § 128 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 0:58:45 § 129 Kokousraportit