11.06.2018 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Valtuusto kokoontuu maanantaisin klo 17.30 alkaen, jos ei muuta mainita osoitteessa: Valtuustotalo, Espoonkatu 5, 02770 Espoo. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Fullmäktiges föredragningslista

TALLENTEET

2018.06.11 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

► § 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
► § 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
► § 76 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 11.6.2018 - 31.5.2019
► § 77 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali
► § 78 Ympäristölautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
► § 79 Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
► § 80 Tolppolanmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 714400, 82. kaupunginosa Perusmäki
► § 81 Latokaskenniitty, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 432100, 30. kaupunginosa Nöykkiö
► § 82 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan hyväksyminen, alue 840300, 31. kaupunginosa Kaitaa
► § 83 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310216, 23. kaupunginosa Matinkylä
► § 84 Suurpelto III A, asemakaavan hyväksyminen, alue 330601, 21. kaupunginosa Henttaa
► § 85 Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (pöydälle 21.5.2018)
► § 86 Valtuustokysymys maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaseman parantamisesta
► § 87 Valtuustokysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta
► § 88 Valtuustokysymys pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä
► § 89 Valtuustoaloite lastensuojelun työntekijöiden tilanteesta
► § 90 Valtuustoaloite pienydinreaktoreiden käytön tutkimisesta Espoon hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi
► § 91 Valtuustoaloite hulevesien suunnittelun ja -rakennuttamisen periaatteista
► § 92 Valtuustoaloite Ei minun takapihalleni (NIMBY) -monitoimitalon tai -talojen löytämiseksi Espoon kaupungin kiinteistömassasta
► § 93 Valtuustoaloite Espoon oman normienpurkuohjelman käynnistämisestä
► § 94 Valtuustoaloite nuorisovaltuustoaloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn
► § 95 Valtuustoaloite peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa oppimisympäristössä
► § 96 Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta
► § 97 Valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä ja alentamisesta
► § 98 Valtuustoaloite maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta
► § 99 Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi
► § 100 Valtuustoaloite kuntan ja nurmen rakentamiseksi päiväkotien pihoille
► § 101 Valtuustoaloite rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä
► § 102 Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

SUORA LINKKI