TALLENTEET

2018-04-23 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§ 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen § 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta § 38 Varajäsenen määräaikainen eroaminen Kestävä Espoo -poikkihallinnollisen kehitysohjelman ohjausryhmästä ja uuden varajäsenen nimeäminen § 39 Svenska rum -lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali § 40 Kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali § 41 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran jalkapallohallin yhteyteen rakennettavaa huoltorakennusta varten otettavalle lainalle § 42 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauniaisten Urheilupuiston (Freedom Fund Arena) laajennusta varten otettavalle lainalle § 43 Lausunnon antaminen valtionvarainministeriölle Siikajärven kyläyhteisön esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta § 44 Pakankylän siirtolapuutarha, asemakaavan hyväksyminen, alue 714300, 84. kaupunginosa Röylä § 45 Valtuustokysymys vieraskielisten yli- ja aliedustuksesta palveluiden käyttäjinä § 46 Valtuustokysymys koulujen henkilökunnaln suojaamisesta väkivallalta § 47 Valtuustokysymys vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta Espoossa § 48 Valtuustokysymys kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta § 49 Valtuustokysymys vanhusten kotihoidon tilanteesta Espoossa nyt ja tulevaisuudessa § 50 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä hukkajahtiin (Pöydälle 19.3.2018) § 51 Valtuustoaloite Pitkäjärven kunnostamiseksi § 52 Valtuustoaloite kierrätysliikkeiden hyödyntämisestä toimeentulon asiakkaille § 53 Valtuustoaloite alustatalouden strategisen tiekartan laatimisesta

SUORA LINKKI