TALLENTEET

2018-06-11 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§ 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen § 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta § 76 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 11.6.2018 - 31.5.2019 § 77 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali § 78 Ympäristölautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali § 79 Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet § 80 Tolppolanmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 714400, 82. kaupunginosa Perusmäki § 81 Latokaskenniitty, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 432100, 30. kaupunginosa Nöykkiö § 82 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan hyväksyminen, alue 840300, 31. kaupunginosa Kaitaa § 83 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310216, 23. kaupunginosa Matinkylä § 84 Suurpelto III A, asemakaavan hyväksyminen, alue 330601, 21. kaupunginosa Henttaa § 85 Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (pöydälle 21.5.2018) § 86 Valtuustokysymys maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaseman parantamisesta § 87 Valtuustokysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta § 88 Valtuustokysymys pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä § 89 Valtuustoaloite lastensuojelun työntekijöiden tilanteesta § 90 Valtuustoaloite pienydinreaktoreiden käytön tutkimisesta Espoon hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi § 91 Valtuustoaloite hulevesien suunnittelun ja -rakennuttamisen periaatteista § 92 Valtuustoaloite Ei minun takapihalleni (NIMBY) -monitoimitalon tai -talojen löytämiseksi Espoon kaupungin kiinteistömassasta § 93 Valtuustoaloite Espoon oman normienpurkuohjelman käynnistämisestä § 94 Valtuustoaloite nuorisovaltuustoaloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn § 95 Valtuustoaloite peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa oppimisympäristössä § 96 Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta § 97 Valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä ja alentamisesta § 98 Valtuustoaloite maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta § 99 Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi § 100 Valtuustoaloite kuntan ja nurmen rakentamiseksi päiväkotien pihoille § 101 Valtuustoaloite rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä § 102 Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

SUORA LINKKI