27.01.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

mummo | 1580145145

Ravinto vaikuttaa myös oppimistuloksiin joten kasvavat nuoret tarvitsevat ravintonsa.

Olpe | 1580145191

Oliko tässä Soinin tämän vuoden puheet...

mummo | 1580145391

Viimeksi valtuustossa puhuttiin kieltenopettamisesta, koulun jälkeen voisi olla ruokakerhoja joissa käsiteltäisiin erimaiden ruoka kulttuureista, asia olisi suunnattu 10 vuotialle, tuntuu, että espoossa tämä ikäryhmä on heitteillä ja aiheuttavat häiriöitä, ehkäpä nälkäisinä.

Tapettu talonpoika | 1580148773

Eikös ole helppoa ostetaan ruoka kaupasta

mummo | 1580150004

Onko oikein laittaa mummot ja papat päihteidenkäyttäjien kanssa samoihin tiloihin?

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki:

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-06-11 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§ 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen § 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta § 76 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 11.6.2018 - 31.5.2019 § 77 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali § 78 Ympäristölautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali § 79 Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet § 80 Tolppolanmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 714400, 82. kaupunginosa Perusmäki § 81 Latokaskenniitty, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 432100, 30. kaupunginosa Nöykkiö § 82 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan hyväksyminen, alue 840300, 31. kaupunginosa Kaitaa § 83 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310216, 23. kaupunginosa Matinkylä § 84 Suurpelto III A, asemakaavan hyväksyminen, alue 330601, 21. kaupunginosa Henttaa § 85 Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (pöydälle 21.5.2018) § 86 Valtuustokysymys maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaseman parantamisesta § 87 Valtuustokysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta § 88 Valtuustokysymys pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä § 89 Valtuustoaloite lastensuojelun työntekijöiden tilanteesta § 90 Valtuustoaloite pienydinreaktoreiden käytön tutkimisesta Espoon hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi § 91 Valtuustoaloite hulevesien suunnittelun ja -rakennuttamisen periaatteista § 92 Valtuustoaloite Ei minun takapihalleni (NIMBY) -monitoimitalon tai -talojen löytämiseksi Espoon kaupungin kiinteistömassasta § 93 Valtuustoaloite Espoon oman normienpurkuohjelman käynnistämisestä § 94 Valtuustoaloite nuorisovaltuustoaloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn § 95 Valtuustoaloite peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa oppimisympäristössä § 96 Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta § 97 Valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä ja alentamisesta § 98 Valtuustoaloite maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta § 99 Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi § 100 Valtuustoaloite kuntan ja nurmen rakentamiseksi päiväkotien pihoille § 101 Valtuustoaloite rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä § 102 Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

SUORA LINKKI