TALLENTEET

2018-10-15 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§ 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen § 145 Pöytäkirjan tarkastajien valinta § 146 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali § 147 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen täydennysvaali § 148 Kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto § 149 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen § 150 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle perusparannusta varten kohteessa Hansakallionkuja 3 § 151 Valtuustokysymys yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista (kv-asia) § 152 Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta (Pöydälle 10.9.2018) § 153 Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä (Pöydälle 20.8.2018 ja 10.9.2018) § 154 Valtuustoaloite aktiivimallin piiriin joutuneiden espoolaisten työttömien tilanteen parantamiseksi (Pöydälle 10.9.2018) § 155 Valtuustoaloite Urhea-kouluyhteistyön lisäämisestä Espoossa (Pöydälle 10.9.2018) § 156 Valtuustoaloite aistiärsykkeisen esteettömyyden turvaamisesta ja toteuttamisesta espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa (Pöydälle 10.9.2018) § 157 Valtuustoaloite työryhmän perustamisesta Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi (Kv-asia) § 158 Valtuustoaloite sydänmerkkiaterioiden käyttöönotosta päiväkodeissa ja kouluissa § 159 Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa § 160 Kokouksessa jätetyt aloitteet

SUORA LINKKI