27.01.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

mummo | 1580145145

Ravinto vaikuttaa myös oppimistuloksiin joten kasvavat nuoret tarvitsevat ravintonsa.

Olpe | 1580145191

Oliko tässä Soinin tämän vuoden puheet...

mummo | 1580145391

Viimeksi valtuustossa puhuttiin kieltenopettamisesta, koulun jälkeen voisi olla ruokakerhoja joissa käsiteltäisiin erimaiden ruoka kulttuureista, asia olisi suunnattu 10 vuotialle, tuntuu, että espoossa tämä ikäryhmä on heitteillä ja aiheuttavat häiriöitä, ehkäpä nälkäisinä.

Tapettu talonpoika | 1580148773

Eikös ole helppoa ostetaan ruoka kaupasta

mummo | 1580150004

Onko oikein laittaa mummot ja papat päihteidenkäyttäjien kanssa samoihin tiloihin?

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki:

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2019-09-09 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§115 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Arvostava vuorovaikutus ja luottamushenkilöiden häirintätapausten käsitteleminen luottamustoimielimissä -ohje - raportti 2018-2019 §116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta §117 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali §118 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali §119 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali §120 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali §121 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali §122 Svenska rum -lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali §123 Varavaltuutetun ja kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali §124 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali §125 Teknisen lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali §126 Rakennuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali §127 Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali §128 Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali §129 Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali §130 Kiinteistötoimitusten uskotun miehen eronpyyntö ja täydennysvaali §131 Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet §131 Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (jatkuu) §132 Finnoonkallio II, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 442700, 31. kaupunginosa Kaitaa §133 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen §144 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kameleonten Ab:lle Leppävaaran urheilupuistoon rakennettavaa yleisurheilupainoitteista monitoimihallia varten otettavalle lainalle §134 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puolivälitarkastelu §135 Kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön §136 Valtuustokysymys kaupungin oman hoivatuotannon osuudesta, elä ja asu -seniorikeskusten rakentamisesta kaikkiin kaupunkikeskuksiin ja Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen toteuttamisesta §137 Valtuustokysymys koulukuraattorien ja koulupsykologien saatavuuden turvaamisesta Espoon kaupungin oppilaitoksissa §138 Valtuustokysymys Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista §139 Valtuustoaloite ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi Espooseen §140 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä §141 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa §142 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin §143 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle Aloitteet

SUORA LINKKI