TALLENTEET

2019-09-09 Lahden kaupunginvaltuuston kokous

§71 Valtuustoaloite: Kouluavustajien valitseminen §72 Valtuustoaloite: Maksuttomien täi- ja kihomatolääkkeiden jakaminen vähävaraisille perheille §73 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus A-2759, Orimattilankatu 93, Renkomäki sekä siihen liittyvät tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotus M-19-133 §74 Kaupunginvaltuutettu Seppo Korhosen ilmoitus Asukkaiden Lahti -nimisen yhden hengen valtuustoryhmän muodostamisesta §75 Vastauksen antaminen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta §76 Eron myöntäminen valtuutettu Kristiina Joensuulle kaupunginvaltuustosta ja varavaltuutettu Jani Walleniuksen kutsuminen hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi §77 Eron myöntäminen Kristiina Joensuulle teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen §78 Eron myöntäminen Kristiina Joensuulle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen §79 Eron myöntäminen Kristiina Joensuulle Päijät-Hämeen maakuntavaltuustosta ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen §80 Valtuustoaloite: Lahti harrastamisen mallikaupungiksi - Harrastustakuu kaikille lapsille §81 Valtuustoaloite: Vähävaraisten 7-18 -vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusten tukeminen §82 Asemakaavan muutosehdotus A-2738a, Kartanonkadun varren korttelit (Ranta-Kartano) §83 Asemakaavan muutosehdotus A-2743a, Kyösti Kallion kadun varren korttelit (Ranta-Kartano) §84 Sidonnaisuuksien ilmoittamine §85 Eron myöntäminen valtuutettu Nina Laihaselle kaupunginvaltuustosta ja varavaltuutettu Martti Mäkelän kutsuminen hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi §86 Eron myöntäminen Nina Laihaselle kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen §87 Eron myöntäminen Nina Laihaselle liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen §88 Talouden seurantaraportti 1.1. - 30.6.2019 §89 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Lahden nuorisovaltuuston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksiin §90 Valtuustokysymys: Millaisiin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi

SUORA LINKKI