SUORA LÄHETYS - 1490025600

Lahden kaupunginvaltuuston kokous

TALLENTEET

2017-03-20 Lahden kaupunginvaltuuston kokous

► § -3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
► § -1 Esityslistan kansilehti (vakiopykälät)
► § 18 Lahden kaupungin osallisuusohjelma
► § 19 Mukkulan kaupunginosan korttelin 7102 tontin 2 asemakaavan muutosehdotus A-2609, Timonkatu 5 sekä siihen liittyvä tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotus M-14-103
► § 20 Tilintarkastuksen kilpailuttaminen
► § 21 Lahden Vihreän valtuustoryhmän järjestäytyminen
► § 22 Asemakaavan muutos A-2641 Mukkulankatu 19, 21, 23 sekä siihen liittyvät tonttijaon muutosehdotukset M-16-254 ja M-16-255 (Isku)
► § 23 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus A-2668, Renkomäen väylä, Renkomäki
► § 24 Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016, sitovuustasojen ylitykset ja arvonalennuskirjaukset
► § 25 Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016, sitovuustasojen ylitykset
► § 26 Kaupunginvaltuutettu Terho Anttolaisen ilmoitus Sitoutumaton rehellinen valtuustoryhmä -nimisen yhden hengen valtuustoryhmän muodostamisesta
► § 27 Valtuustoaloite: Vanhan huoltamorakennuksen purkaminen Ranta-Kartanon alueelta
► § 28 Valtuustoaloite: Hirsikoulun rakentamisen harkitseminen uutta koulua suunniteltaessa
► § 29 Valtuustoaloite: Lahdessa otetaan käyttöön yhden koulun tai päiväkodin kohdalla kuivaketjurakentaminen
► § 30 Valtuustokysymys Lahden kaupungin ja sen tytäryhtiöiden kiinteistöhallinnasta
► § 31 Paavolan alueen tilaselvitys
► § 32 Seurantaraportti lastensuojelun tilanteesta ja vaikuttavuudesta 1.1.-31.12.2016
► § 33 Valtuustoaloite: Selvityksen tuominen kaupunginhallitukselle Kisatulikukkulan maansiirtoa koskevasta päätöksestä ja museovirastolta pyydetyistä lausunnoista sekä suunnitelman laatiminen Kisatulikukkulan historiallisesti merkittävien muistojen saamiseksi esille vuonna 2018
► § 34 Valtuustoaloite: Toimenpiteisiin ryhtyminen kehonpaino- ja toiminnalliseen harjoitteluun sopivien liikuntapaikkojen toteuttamiseksi Lahdessa
► § 35 Luettelo kuntalain 28 §:n mukaisista kunnan asukkaiden aloitteista v. 2016
► § 36 Lahden perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmän päätös yrittäjä Kalle Aaltosen erottamisesta valtuustoryhmästä sekä Kalle Aaltosen ilmoitus uuden Pro Lahti valtuustoryhmän muodostamisesta
► § 37 Kuntien omistus Lahden ammattikorkeakoulusta ja LUT-konserniin liittyminen
► § 38 Kansainvälisen Ironman-triathlonkisatapahtuman järjestäminen Lahdessa vuonna 2018
► § 39 Luettelo valtuustoaloitteista, joita kaupunginvaltuusto ei ole käsitellyt vuoden 2016 loppuun mennessä
► § 40 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisten toimijoiden hankkeille
► § 41 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
► § 42 Lahden kaupungin hallintosäännön muuttaminen
► § 43 Lahden kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

SUORA LINKKI